AJ GAZ s.r.o.
Bytčická 89, 010 09 Žilina
tel. +421 - 041 - 500 62 55
fax +421 - 041 - 500 62 56
www.aj-gaz.sk, aj-gaz@aj-gaz.sk

Zemné moduly

ZRZ - zemný modul. Určený pre uloženie v telese chodníka, peších zónach a pod.

Dokumentácia