AJ GAZ s.r.o.
Bytčická 89, 010 09 Žilina
tel. +421 - 041 - 500 62 55
fax +421 - 041 - 500 62 56
www.aj-gaz.sk, aj-gaz@aj-gaz.sk

Profil spoločnosti AJ GAZ

AJ GAZ s.r.o. so sídlom v Žiline sa zaoberá výrobkami, zariadeniami a službami v oblasti plynárenských zariadení na zemný plyn a iné neagresívne plyny, komlexnými službami v oblasti výroby, rozvodu a spotreby všetkých druhov energií.

AJ GAZ s.r.o. vznikla v roku 1997 ako súčasť skupiny Dividend group. Za obdobie rokov 1998 až 2010 bolo na území Slovenskej republiky inštalovaných viac ako 60.000 domových regulačných zostáv AJ GAZ a stovky priemyselných regulačných staníc.

AJ GAZ s.r.o. spolupracuje s talianskými spoločnosťami STF Kemim, Tartarini a Pietro Fiorentini pri dodávkach plynárenských zariadení, projektovými a montážnymi firmami zaoberajúcimi sa plynofikáciou domov a priemyselných objektov, ako aj s jednotlivými odberateľmi plynu na Slovensku aj v zahraničí.

Medzi sortiment výrobkov a zariadení, ktoré AJ GAZ vyrába a dodáva patria:

  • domové regulačné zostavy so vstupným pretlakom plynu do 0,5 MPa, určené na plynofikáciu rodinných domov. Zostavy sú vybavené rôznymi typmi domových regulátorov tlaku plynu. Vyrábané sú v niekoľkých vyhotoveniach a veľkostiach
  • uličné regulačné zostavy sa vyznačujú väčším výkonom a sú určené buď na reguláciu tlaku plynu pre viacerých odberateľov v ulici alebo na posilnenie tlaku plynu v nízkotlakovej rozvodnej plynárenskej sieti. Sú vybavené rôznymi typmi regulátorov tlaku plynu, podľa želania odberateľa
  • stredotlakové a nízkotlakové regulačné stanice plynu s rôznymi vstupnými, výstupnými pretlakmi plynu a výkonmi podľa želania zákazníka, umiestnené v kompaktných skriniach REGULAR® Wizard
  • súprava skúšobného zariadenia, určená na prevádzkovú kontrolu domových regulátorov tlaku plynu, umožňujúca kontrolu nastavených pretlakov bezpečnostných uzáverov, poistných ventilov a prevádzkového tlaku plynu, vrátane možnosti vykonania kontrolnej skúšky tesnosti domovej plynovej inštalácie
  • zariadenia na priebežnú kontrolu tlaku plynu v potrubiach plynárenskej rozvodnej siete s možnosťou diaľkového prenosu nameraných údajov napr. na dispečerskú centrálu plynárenského závodu
  • skrine na regulačné stanice plynu rôznych veľkostí a vyhotovenia podľa želania zákazníka s kompletnou elektroinštaláciou a tepelnou a zvukovou izoláciou
  • spracovanie energetického auditu, štúdie a poradenská činnosť na zdroje tepla (plynové kotolne, výmenníkové stanice, kogeneračné zdroje)
  • dodávky plynovodov
  • montáž, rekonštrukcie, opravy, údržby, oborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
Všetky komponenty používané pre plynárenské zariadenia sú certifikované štátnymi skúšobňami a Technickou inšpekciou Slovenskej republiky.