AJ GAZ s.r.o.
Bytčická 89, 010 09 Žilina
tel. +421 - 041 - 500 62 55
fax +421 - 041 - 500 62 56
www.aj-gaz.sk, aj-gaz@aj-gaz.sk

Nový modelový rad REGULAR® Wizard

Modelový rad skríň pre domové, uličné regulačné zostavy a priemyselné regulačné zostavy pre rok 2010 prešiel konštrukčnými úpravami, čím sa zvýšila ich úžitková hodnota a veríme, že tým prispejeme k ešte vyššej spokojnosti našich zákazníkov. Sortiment sme rozšírili o ďalšie typizované rozmery.
Technické informácie budú priebežne doplňované na našich internetových stránkach.