AJ GAZ s.r.o.
Bytčická 89, 010 09 Žilina
tel. +421 - 041 - 500 62 55
fax +421 - 041 - 500 62 56
www.aj-gaz.sk, aj-gaz@aj-gaz.sk

Uličné regulačné zostavy

Uličné regulačné zostavy (URZ) sú určené na zásobovanie odberateľov s väčším odberom plynu. Možno ju tiež použiť na posilnenie tlaku plynu vo verejnej plynovodnej sieti. Každý regulačný rad je vybavený guľovými uzávermi s možnosťou uzatvorenia každého radu zvlášť. URZ sú určené na regulovanie pretlaku zemného plynu s najvyšším vstupným pretlakom do 0,4 MPa na výstupný pretlak 2 - 30 kPa.

Uličné regulačné zostavy sú zabudované do typizovanej plastovej skrinky REGULAR® Wizard s rámom zo zváraných hliníkových profilov, zaručujúcim pevnosť, stabilitu a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Konštrukcia skriniek umožňuje jednoduchú a ľahkú údržbu.

Pri výrobe URZ sú použité len kvalitné a certifikované komponenty, ktoré zaručujú vysoký štandard a vysokú úžitkovú hodnotu výrobkov. Plynové potrubia po zvarení sú podrobené tlakovým skúškam skúšobným pretlakom 0,5 MPa. Oceľové diely sú po opracovaní povrchovo upravené zinkovaním.

URZ sú vybavené dvomi až štyrmi paralelene prepojenými regulátormi Tartarini, Křižík, Gazgép, SamGas s výkonmi od 10 do 70 m3/hod, alebo jedným väčším regulátorom Tartarini R/70, Tartarini B/249, Francel Regal2 a iné.

Široká paleta modifikácií

Stavebnicová konštrukcia umožňuje prispôsobiť výbavu URZ podľa konkrétnych požiadaviek odberateľa.

Základná výbava

 • vstupná armatúra 1"
 • guľové uzávery pred regulátormi 1"
 • regulátory
 • samouzatvárateľný merací vývod za regulátorom
 • guľové uzávery za regulátormi
 • výstupná armatúra 5/4" (6/4")
 • skrinka REGULAR® Wizard

Doplnková výbava

 • izolačný spoj
 • prechodka PE-oceľ
 • oceľová chránička
 • guľový uzáver na vstupnej armatúre
 • vstupná armatúra väčšej dimenzie
 • plynový filter FAG
 • guľový uzáver na výstupnej armatúre
 • motýlikové klapky
 • tlakomery
 • atypický rozmer skrinky
 • iné doplnky podľa požiadavky

Technické parametre URZ

 • Vstupný pretlak: P1 = do 0,4 MPa
 • Výstupný pretlak: P2 = 1 - 30 kPa podľa použitého regulátora
 • Prietok: Q = do 250m3/hod.
 • Zatváranie skrinky dvierka/roleta podľa typu použitej skrinky

Dokumentácia