AJ GAZ s.r.o.
Bytčická 89, 010 09 Žilina
tel. +421 - 041 - 500 62 55
fax +421 - 041 - 500 62 56
www.aj-gaz.sk, aj-gaz@aj-gaz.sk

Klapkový uzáver s mäkkým tesnením na telese - séria VFA

Typy

 • VFA: ovládanie pákou
 • VFA-MR: ovládanie prevodovkou
 • VFA-MRO: ovládanie prevodovkou pre použitie v odparovacích odorizačných zariadeniach

Konštrukčné charakteristiky

 • Oceľový klapkový uzáver
 • Mäkké tesnenie na telese
 • Vymeniteľné tesnenie
 • Klapka s tvrdým povrchovým náterom

Technické charakteristiky

 • Povolený tlak Pzul: 9 barov
 • Maximálny prevádzkový tlak Pe,max: 19 barov

Nominálny priemer

 • 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350

Prírubové pripojenia

 • 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350

Trieda prírub

 • PN6 UNI/DIN
 • ANSI 150, 300, 600

Teplota

 • Štandardná verzia
  prevádzková: -10 °C +100 °C
  okolitá: -20 °C +100 °C
 • Verzia pre nízke teploty
  prevádzková: -20 °C +100 °C
  okolitá: -30 °C +100 °C

Konfigurácie

 • Bez protiprírub
 • S protiprírubami
 • Pneumatické ovládanie
 • Elektrické ovládanie
 • Inštalácia do šachty
 • Inštalácia pod zem

Použitie

 • Pre nekorozívne plyny
 • Pre čisté kvapaliny
 • Pre nízke teploty

Dokumentácia