AJ GAZ s.r.o.
Bytčická 89, 010 09 Žilina
tel. +421 - 041 - 500 62 55
fax +421 - 041 - 500 62 56
www.aj-gaz.sk, aj-gaz@aj-gaz.sk

Dvojstupňový regulátor s filtrom - séria DKR

Konštrukčné charakteristiky

  • Dovjstupňový regulátor
  • Bezpečnostný rýchlouzáver

Technické parametre

  • Verzie: s priamym (L) a uhlovým (S) pripojením
  • Vstupný tlak bPE: 0,5 až 6 bar
  • Rozsah nastavenia Wh: 14 až 150 mbar (BP), 100 až 450 mbar (MP)
  • Prevádzková teplota: -30 °C +60 °C
  • Trieda presnosti RG: ≤ 5 %
  • Tlak v uzavretí SG: ≤ 10 %
  • Hmotnosť: 1,5 kg

Závitové regulátory

ModelPripojenie
Pr
Výstupný tlak
Wh (mbar)
Nominálny prietok
Q * (Stm3/h)
DKR 50 BP1", 3/4"14 ÷ 15050
DKR 70 BP1", 3/4"14 ÷ 15070
DKR 50 MP1", 3/4"100 ÷ 45050
DKR 70 MP1", 3/4"100 ÷ 45070
* - zodpovedá zemnému plynu s relatívnou hustotou 0,61 

Použitie

  • pre zemný plyn, LPG, priemyselné a neagresívne plyny

Dokumentácia