AJ GAZ s.r.o.
Bytčická 89, 010 09 Žilina
tel. +421 - 041 - 500 62 55
fax +421 - 041 - 500 62 56
www.aj-gaz.sk, aj-gaz@aj-gaz.sk

Lineárne regulátory tlaku plynu s filtrom - séria 310 - 311 - 320

Technické parametre

 • Vstupný tlak: do 500 mbar
 • Max. dovolený pretlak: Ps 1 Bar
 • Výstupný tlak: 5 až 300 mbar pre štandardné modely
 • Výstupný tlak: 5 až 150 mbar pre kompaktné modely (31051-52-53)
 • Min. rozdiel medzi nominálnym výstupným tlakom a vstupným tlakom: +2,5 mbar
 • Filter (stupeň filtrácie) 50 µm (µm alebo µ ????)
 • Trieda presnosti AC: 15%
 • Tlak v uzavretí SG: 15-25%
 • Body shape factor C1: 30
 • Teplotná trieda: 1 (-15° +60° C)
 • Séria: UNI EN 88

Lineárne závitové regulátory s filtrom

Kód regulátoraZávitové pripojenie
Rp
Koeficient prietoku
Cg
310511/2" * **80
310523/4" **100
310531" **130
311501/2" *150
311513/4"175
311521"220
311531"1/4460
311541"1/2570
311552"1150
* Teleso 3/4” s redukciou 1/2”
** Dostupné aj v rohovom vyhotovení

Lineárne prírubové regulátory s filtrom

Kód regulátoraPrírubové pripojenie
Dn
Koeficient prietoku
Cg
31152/F25 / Sliding220
31153/F32 / Sliding460
31154/F40 / Sliding570
31155/F50 / Sliding1150
31156/F651450
31157/F801600
31158/F1002850

Lineárne závitové regulátory s bezpečnostným rýchlouzáverom

Kód regulátoraZávitové pripojenie
Rp
Koeficient prietoku
Cg
320511/2" * **56
320523/4" **70
320531" **100
* Teleso 3/4” s redukciou 1/2”
** Dostupné aj v rohovom vyhotovení

Použitie

 • pre metán, neagresívne plyny a vzduch

Dokumentácia