AJ GAZ s.r.o.
Bytčická 89, 010 09 Žilina
tel. +421 - 041 - 500 62 55
fax +421 - 041 - 500 62 56
www.aj-gaz.sk, aj-gaz@aj-gaz.sk

Lineárne regulátory tlaku plynu - séria 300 - 301

Technické parametre

 • Vstupný tlak: do 500 mbar
 • Max. dovolený pretlak: Ps 1 Bar
 • Výstupný tlak: 5 až 300 mbar pre štandardné modely
 • Výstupný tlak: 5 až 150 mbar pre kompaktné modely (30051-52-53)
 • Min. rozdiel medzi nominálnym výstupným tlakom a vstupným tlakom: +2,5 mbar
 • Trieda presnosti AC: 15%
 • Tlak v uzavretí SG: 15-25%
 • Body shape factor C1: 30
 • Teplotná trieda: 1 (-15° +60° C)
 • Séria: UNI EN 88

Lineárne závitové regulátory

Kód regulátoraZávitové pripojenie
Rp
Koeficient prietoku
Cg
300511/2" * **80
300523/4" **100
300531" **130
301501/2" *190
301513/4"240
301521"285
301531"1/4680
301541"1/2710
301552"1300
* Teleso 3/4” s redukciou 1/2”
** Dostupné aj v rohovom vyhotovení

Lineárne prírubové regulátory

Kód regulátoraPrírubové pripojenie
Dn
Koeficient prietoku
Cg
30152/F *25285
30153/F *32680
30154/F *40710
30155/F *501300
30156/F *651650
30157/F **802000
30158/F **1003500
* s vloženou prírubou ** s integrovanou prírubou (teleso)

Použitie

 • pre metán, neagresívne plyny a vzduch

Dokumentácia