AJ GAZ s.r.o.
Bytčická 89, 010 09 Žilina
tel. +421 - 041 - 500 62 55
fax +421 - 041 - 500 62 56
www.aj-gaz.sk, aj-gaz@aj-gaz.sk

Priamočinný pružinový regulátor - model R/25

Konštrukčné charakteristiky

 • Dvojstupňová regulácia
 • Vstavaný odfukový ventil
 • Bezpečnostný rýchlouzáver pre vzostup a pokles tlaku
 • Bezpečnostný rýchlouzáver pre prekročenie prietoku
 • Ručné znovuotvorenie
 • Vstavaný filter
 • Vstup - výstup do pravého uhla
 • Pripojenia s prevlečenými maticami

Technické charakteristiky

 • Maximálny prevádzkový tlak Pe,max: 5 barov
 • Rozsah vstupného tlaku bpe: 0,5 až 5 barov
 • Rozsah nastavenia Wh: 8 až 120 mbarov
 • Presnosť AC: až do ±5%
 • Tlak v uzavretí SG: až do +10%
 • Prietok Q: až 25 Stm/h

Vstavaný bezpečnostný rýchlouzáver

 • Nezávislé pneumatické ovládanie
 • Presnosť AG: ±5%
 • Čas odozvy ta: ≤ 2 sekundy

Priemer sedla

 • 12 mm

Závitové pripojenia

 • Vstup - výstup 3/4” x 1 1/4” BSP

Teplota

 • Štandardná verzia
  prevádzková: -20 °C +60 °C
  okolitá: -20 °C +60 °C
 • Verzia pre nízke teploty
  prevádzková: -30 °C +60 °C
  okolitá: -30 °C +60 °C

Konfigurácie

 • Ploché mäkké tesnenie
 • Kovové sféro-kónické tesnenie

Použitie

 • Pre nekorozívne plyny
 • Pre nízke teploty

Dokumentácia