AJ GAZ s.r.o.
Bytčická 89, 010 09 Žilina
tel. +421 - 041 - 500 62 55
fax +421 - 041 - 500 62 56
www.aj-gaz.sk, aj-gaz@aj-gaz.sk

Priamočinný pružinový regulátor - séria MN

Typy

 • MN: regulátor bez bezpečnostného rýchlouzáveru
 • MBN: regulátor s bezpečnostným rýchlouzáverom
 • MBN-M: monitor s bezpečnostným rýchlouzáverom

Konštrukčné charakteristiky

 • Protivyvažovaný uzáver
 • Bezpečnostný rýchlouzáver pre vzostup a pokles tlaku
 • Ručné znovuotvorenie
 • Vstup-výstup v osi
 • Rozšírená výstupná príruba

Technické charakteristiky

 • Projekčný tlak
  • teleso Pd: 20 barov
  • servomotor Pd: 5 barov
 • Maximálny prevádzkový tlak Pe,max: 19 barov
 • Rozsah vstupného tlaku bpe: 0,2 až 19 barov
 • Rozsah nastavenia
 • štandardná verzia Wh: 10 až 500 mbarov
 • AP verzia Wh: 0,5 až 1 bar
 • APA verzia Wh: 1 až 3 bary
 • Presnosť AC: až do ±5%
 • Tlak v uzavretí SG: až do +10%
 • Tlaková zóna v uzavretí SZ: až do +10%
 • Koeficient prietoku Cg: až do 4000

Vstavaný bezpečnostný rýchlouzáver

 • Nezávislé pneumatické ovládanie
 • Presnosť AG: ±5%
 • Čas odozvy ta: ≤ 1 sekunda

Nominálny priemer

 • 25, 40, 50, 65, 80, 100

Prírubové pripojenia

 • 25x65, 40x80, 50x100, 65x100, 80x150, 100x200

Trieda prírub

 • ANSI 150

Teplota

 • Štandardná verzia
  prevádzková: -10 °C +60 °C
  okolitá: -20 °C +80 °C
 • Verzia pre nízke teploty
  prevádzková: -20 °C +60 °C
  okolitá: -30 °C +80 °C

Konfigurácie

 • Vstavaný tlmič hluku

Použitie

 • Pre nekorozívne plyny
 • Pre nízke teploty

Dokumentácia