AJ GAZ s.r.o.
Bytčická 89, 010 09 Žilina
tel. +421 - 041 - 500 62 55
fax +421 - 041 - 500 62 56
www.aj-gaz.sk, aj-gaz@aj-gaz.sk

Priamočinný pružinový regulátor - séria A/140

Typy

 • A/142 a A/142-AP: bez bezpečnostného rýchlouzáveru
 • A/149 a A/149-AP: s bezpečnostným rýchlouzáverom

Konštrukčné charakteristiky

 • Vyvažovaný uzáver
 • Vstavaný odfukový ventil
 • Bezpečnostný rýchlouzáver pre vzostup a pokles tlaku
 • Ručné znovuotvorenie
 • Vstup aj výstup v osi

Technické charakteristiky

 • Maximálny prevádzkový tlak Pe,max: 6 barov
 • Rozsah vstupného tlaku bpe: 0,1 až 6 barov
 • Rozsah nastavenia Wh: 10 až 300 mbarov
 • Presnosť AC: až do ±5%
 • Tlak v uzavretí SG: až do +10%
 • Maximálny prietok Qmax: až 900 Stm/h

Vstavaný bezpečnostný rýchlouzáver

 • Nezávislé pneumatické ovládanie
 • Presnosť AG: ±5%
 • Čas odozvy ta: ≤ 1 sekunda

Priemer sedla

 • 30 mm

Závitové pripojenia

 • Vstup - výstup 50x50

Trieda prírub

 • PN 16 UNI/DIN

Teplota

 • Štandardná verzia
  prevádzková: -10 °C +60 °C
  okolitá: -20 °C +80 °C
 • Verzia pre nízke teploty
  prevádzková: -20 °C +60 °C
  okolitá: -30 °C +80 °C

Konfigurácie

 • Bez odfukového ventilu

Použitie

 • Pre nekorozívne plyny
 • Pre nízke teploty

Dokumentácia