AJ GAZ s.r.o.
Bytčická 89, 010 09 Žilina
tel. +421 - 041 - 500 62 55
fax +421 - 041 - 500 62 56
www.aj-gaz.sk, aj-gaz@aj-gaz.sk

Pilotovaný regulátor tlaku plynu - séria APR

Konštrukčné charakteristiky

 • Pilotovaný regulátor
 • Monitor
 • Bezpečnostný rýchlouzáver
 • Antipulzačný systém
 • Tlmič (na požiadanie)

Dostupné verzie

 • APR -B - regulátor so vstavaným bezpečnostným rýchlouzáverom
 • APR -M - regulátor so vstavaným monitorom
 • APR -X - regulátor so vstavaným bezpečnostným rýchlouzáverom a monitorom

Technické parametre

 • Povolený tlak Pzul: 100 bar
 • Vstupný tlak bPE: 1 až 100 bar
 • Výstupný tlak Wh: 0,5 až 40 bar
 • Trieda presnosti RG: ≤ 1 %
 • Tlak v uzavretí SG: ≤ 5 %
 • Min. rozdiel tlakov ΔPmin: 0,5 bar
 • Prevádzková teplota: -20 °C +60 °C
 • Prírubová séria: ANSI 300 RF (B16.5), ANSI 600 RF (B16.5)

Prírubové regulátory

ModelPrírubové pripojenie
Dn
Prietokový koeficient
Cg
APR 25-B25500
APR 50-B802200
APR 80-B804800
APR 25-M25500
APR 50-M802200
APR 80-M804800
APR 25-X25500
APR 50-X802200
APR 80-X804800

Použitie

 • pre zemný plyn, LPG, priemyselné a neagresívne plyny

Dokumentácia