AJ GAZ s.r.o.
Bytčická 89, 010 09 Žilina
tel. +421 - 041 - 500 62 55
fax +421 - 041 - 500 62 56
www.aj-gaz.sk, aj-gaz@aj-gaz.sk

DRZ modelový rad REGULAR® Wizard

Domové regulačné zostavy modelový rad REGULAR® Wizard sú určené na umiestnenie:
  • do oplotenia - typy W xxx U, W xxx Plus, W xxx Midi
  • do predzáhradky - typy W xxx U, W xxx Plus, W xxx Midi
  • na stenu - typ W xxx N
  • do steny - typ W xxx NS
Predná časť skrinky je otvárateľná a uzamykateľná univerzálnym kľúčom. Plynové potrubia sú po zvarení podrobené tlakovým skúškam skúšobným pretlakom 0,5 MPa. Oceľové diely sú po opracovaní povrchovo upravené zinkovaním.

DRZ je regulačná zostava na regulovanie pretlaku zemného plynu s najvyšším vstupným pretlakom do 0,5 MPa na výstupný pretlak 2 - 40 kPa. Pri výrobe DRZ sú použité len kvalitné a certifikované komponenty, ktoré zaručujú vysoký štandard a vysokú úžitkovú hodnotu výrobkov.

DRZ je zabudovaná do typizovanej plastovej skrinky REGULAR® Wizard s hliníkovým rámom. Povrchová úprava umožňuje jednoduchú a ľahkú údrľbu. Konštrukcia skrinky REGULAR® Wizard umožňuje jednoduchú montáž DRZ.